BASF

Adatvédelem

A BASF Online Adatvédelmi Szabályzata

A BASF örömmel veszi, hogy felkereste weboldalunkat, és köszöni vállalatunk iránt mutatott érdeklődését. A BASF kiemelten kezeli az adatvédelmet.
Adatvédelmi nyilatkozatunkban tudatni szeretnénk Önnel, hogy a BASF hogyan tartja be az adatvédelmi előírásokat (köztük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt), milyen információkhoz jut, amikor Ön felkeresi weboldalunkat, illetve hogyan hasznosítja ezeket az információkat. Mindenekelőtt szeretnénk hangsúlyozni, hogy személyes adatait kizárólag az alábbi esetekben használjuk, azok semmilyen egyéb esetben nem kerülnek felhasználásra az Ön kifejezett engedélye nélkül.

Adatgyűjtés

Amikor a BASF oldalára lép, automatikusan (másképpen fogalmazva regisztráción kívüli módon) olyan általános adatok gyűjtésére kerül sor, amelyeket nem személyes adatokként, azaz nem Önnel kapcsolatba hozható információként tárolnak. Az alkalmazott webszerverek alapértelmezésként a következő adatokat tárolják:

  • Az Ön Internet-szolgáltatójának a neve
  • A weboldal, ahonnan oldalunkra lépett
  • A weboldalak, amelyeket tőlünk felkeres
  • Az Ön IP címe

A fenti információkat anonim módon elemezzük. Az információkat kizárólag weboldalunk vonzerejének, tartalmának és használhatóságának tökéletesítésére alkalmazzuk. Amikor az adatokat külső szolgáltatók számára adjuk át, megteszünk minden műszaki és szervezeti intézkedést, hogy biztosítsuk adatvédelmi szabályaink betartását.

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Személyes adatokat csak akkor gyűjtünk, ha Ön ilyeneket szolgáltat a számunkra, például regisztráció, adatlapok kitöltése, e-mail küldése, termékek vagy szolgáltatások megrendelése, illetve anyagok iránti érdeklődés vagy ajánlatkérések elküldése során. Személyes adatait csak az Ön kifejezett hozzájárulása alapján tároljuk, és kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra és a BASF termékeivel kapcsolatos marketing és remarketing célokra használjuk fel.
Személyes adatai vállalatunknál (a BASF Hungária Kft.-nél és annak anyavállalatánál) és szolgáltatóinknál maradnak. Szolgáltatóink körébe tartoznak a tartalomkezelő rendszer karbantartói. Az Ön személyes adatait semmilyen formában nem bocsátjuk, sem mások a mi utasításunkra nem bocsátják harmadik felek rendelkezésére.

Az adatkezelés időtartama, adattárolás (adatvisszatartás)

Az adatkezelés időtartama személyes adatok szerződésen alapuló kezelése esetén a szerződés érvényességi és hatályossági ideje, de legfeljebb annak lejártától számított két naptári év (illetve az érintett kérésére ezen az időn belül is bármikor törölhetőek az adatok). Amennyiben nem áll fenn szerződéses kapcsolat, az adatkezelésre a kapcsolatfelvételtől számított öt évig kerül sor, ám az érintett kérésére ezen az időn belül is bármikor megszüntethető az adatkezelés. A fenti időtartamon belül a személyes adatokat addig tároljuk, amíg az Ön által kért szolgáltatás nyújtásához erre szükség van, vagy olyan időszakig, amelyre Ön engedélyt adott - feltéve, hogy nincs érvényben ezzel ellentétes tartalmú jogi követelmény, például kereskedelmi vagy adóügyi szabályozások adatvisszatartási időszakai. Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Biztonság

A BASF műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön által rendelkezésre bocsátott információ védelmére szándékos vagy véletlen manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy illetéktelen hozzáférés ellen. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása esetén az információt kódolt formában továbbítjuk a harmadik felek által történő jogtalan alkalmazás megakadályozása érdekében. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk a műszaki fejlesztésekkel összhangban.

Jog az adataival kapcsolatos tájékoztatásra, illetve az adatok helyesbítésére és törlésére, jogorvoslat

Önnek joga van arra, hogy ellenőrizze és kijavítsa az Önnel kapcsolatosan nálunk tárolt minden adatot, ha megítélése szerint azok már elavultak vagy helytelenek. Személyes adatai törlését bármikor kérheti. Ilyenkor elég egy e-mailt elküldeni az impresszumban megjelölt címre vagy az adatvédelemért felelős személy számára (lásd alább az elérhetőségeket). Ezt a kérését postai úton is eljuttatja hozzánk az alábbi címre: BASF Hungária Kft, Agrodivízió, 1133 Budapest, Váci út 96-98..
Az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a jogai megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Sütik (cookies)

Kizárólag vállalati weboldalunk bizonyos területein alkalmazunk sütiket és csak abban az esetben, ha erre szükség van egy általunk nyújtott alkalmazáshoz vagy szolgáltatáshoz. A cookie célja a belépési adatok rögzítése a jobb felhasználói élményért.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy ötletei lennének, kérjük, hogy keresse meg a BASF SE adatvédelmi képviselőjét, aki örömmel áll az Ön rendelkezésére. Az Internet folyamatos fejlődése szükségessé teszi, hogy adatvédelmi nyilatkozatunkat időről-időre kiigazítsuk. Fenntartjuk a jogot a megfelelő változtatások bármikor történő végrehajtására.

A BASF SE adatvédelmi képviselője:

Ralf Herold BASF SE
ZOK - Z 36
D-67056 Ludwigshafen
Tel.: +49 (0) 621 60-43785
Fax: +49 (0) 621 60-22516
email: ralf.herold@basf.com